PRIVACYVERKLARING GRASDUINVISSERS BREDENE VZW

 

In deze privacyverklaring wensen de GRASDUINVISSERS BREDENE VZW u duidelijke informatie te geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving.

Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • de verwerking van de persoonsgegevens beperken zich enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
 • wij vragen uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor het verwerken van je gegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het bestuur van de club is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt hierover, kan je contact opnemen met het secretariaat :    philippe.peeters@bredene.be

Adres maatschappelijke zetel:
Alain Lynneel  (voorzitter)
Merelstraat 22
8450 Bredene

 

 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door onze club verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • aanvraag en verwerking van de vergunning Grasduinvissers Bredene
 • uitnodigingen algemene ledenvergadering en evenementen/wedstrijden te ontvangen
 • opdat we subsidiering kunnen bekomen

 

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email en rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, resultaten.

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor doeleinden waarvoor we ze gekregen hebben.

 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Bewaartermijn:

De club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Bij stopzetting van de visvergunning worden deze gegevens verwijderd. De gegevens worden jaarlijks aangepast.

 

Beveiliging van de gegevens:

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen.

Volgende maatregelen werden toegepast:

 • Enkel bestuursleden en viswachters van onze club zijn in bezit van deze gegevens en zijn gebonden aan de geheimhouding daarvan.
 • We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze PC- systemen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van je gegevens.

 

Je rechten omtrent je gegevens:

Je hebt recht op inzagen en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  In deze privacyverklaring staat waar je met ons contact kan opnemen.

 

Klachten:

Mocht u een klacht hebben hierover dan vragen wij je vriendelijk direct contact met ons op te nemen, je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie.

Vzw Grasduinvissers, Merelstraat 22, Bredene 8450, 0474 60 18 67, info@grasduinvissers.be

Meer uitleg op deze linken: GDPR en Privacy commissie