Wedstrijdreglement “Grasduinvissers” 2019

1.Algemeen

Enkel leden met een jaarvergunning kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

 

Vooraf inschrijven voor een wedstrijd kan bij:

*Pascal         0477/665942

*Johan           0475/913160

*Luc               0478/451330

Of de dag van de wedstrijd zelf tot 12u15.

 

Op wedstrijden is ook het algemene reglement van toepassing, dus hiermee dien je sowieso in orde te zijn.

 

Tijdens de wedstrijden mag men gebruik maken van leefnetten. Gelieve deze te voorzien indien je wil deelnemen aan de wedstrijden best ook meer dan 1 leefnet.

 

In een leefnet mogen maximaal 15 vissen zitten die meer dan 1kg wegen, alle levende vis telt met uitzondering van steur.

 

De steur indien gevangen word niet meegenomen in de weging en dient onmiddellijk te worden terug gezet.

 

Gevangen karper groter dan 60 cm word onmiddellijk gewogen en terug gezet, het gewicht word bij de finale weging bijgeteld.

 

Iedere hengelaar vist haaks op de gelote visplaats (wil zeggen recht voor zich)

 

De gevangen vis word onthaakt in een voederemmer met water, of indien grote karper op een onthaakmat, de vis met de kop naar voor in het leefnet zetten

 

Na de wedstrijd wordt de vis gewogen door de daartoe bevoegde personen in           aanwezigheid van de deelnemer.

 

Iedere deelnemer dient zich strikt aan het reglement te houden. Er kan op elk ogenblik controle uitgevoerd worden door het bestuur op zowel:

            *De lengte van de hengel + visdraad.

            *Aas

 

-De vaste hengel mag niet langer zijn dan 10m. De lengte van de hengel + visdraad mag niet langer zijn dan 14,50m.

 

Topelastiek in het 1e deel. Elastiek naar buitenaf is verboden (fighting kit of pularsysteem niet toegestaan.

 

Gelieve een degelijke schepnet te voorzien. Lengte schepnet is vrij.

 

Minimum 1 nylon leefnet van min. 3m is verplicht. Bij voorkeur meerdere netten voorzien is zeker een voordeel  wetende dat je toch maar maximaal 15 vissen in je leefnet mag hebben, je zal er maar meer vangen.

 

Voor de vaste stok kan er gevoederd worden met maximaal 1kg droog voeder en of maden, casters, mais, kemp , tarwe of voederpellets kunnen gebruikt worden om te voederen en ook om bijtevoeren. Deze partikels worden met de hand ingeworpen of met de  werppijp of katapult  geschoten.

 

Het overtollige voer en aas wordt niet in de vijver gegooid.

 

Met de vaste stok is het verboden te cuppen of een voerkorf  te gebruiken. **voerkorf mag wel bij Feeder**

 

Wat betreft de aassoorten is het duidelijk aangezien we ons aan het algemene reglement moeten houden.

 

Met de feeder vist men minimum 10 meter uit de kant en indien beide oevers in gebruik hindert men de overbuur niet en vist men niet over de helft van de vijver.

 

Het is ook duidelijk men vist als het feedervissen is met de feeder en met een voederkorf of een methodkorf geen matchpennen of pelletwagglers.

 

Als men met de feeder vist word het voeder ter plaatse gebracht met de korf of de methodkorf niet met de hand noch met een katapult of enig ander middel.

 

Er zullen zowel wedstrijden met de vaste stok als met de feeder worden georganiseerd, het kan zijn dat weersomstandigheden ervoor zorgen dat wedstrijden afgelast worden of dat er beslist word in samenspraak met de vissers om eventueel de feeder in te zetten in plaats van de vaste stok

 

De wedstrijden met de vaste stok zullen zoveel mogelijk voor juli geplant worden gezien de waterstand, de feeder wedstrijden kunnen het ganse jaar door geplant worden

 

Inschrijven tot ten laatste de dag zelf 12u15

Trekking der plaatsen 12u 30

Start  als iedereen klaar is of ten laatste 13u30.

Einde wedstrijd 18u tenzij anders afgesproken met de deelnemers

Alle vis gehaakt voor het eindsignaal telt voor zover deze in de leefnet zit ten laatste 15 minuten na het eindsignaal.

 

Er word gevist voor de eer dus er word geen inleg gevraagd tenzij de deelnemers dit anders willen. Het is de bedoeling om ons te amuseren en plezier te hebben. We zullen wel iedere keer een klassement opmaken van de geviste wedstrijd.

 

We willen via deze wedstrijden de vriendschap tussen de leden versterken en elkaar te helpen en iedere keer proberen een beetje meer vis te vangen. We kunnen van elkaar leren om een betere visser te worden.

Via deze wedstrijden kunnen we onze sport ook kenbaar maken naar de andere mensen.

We moeten ook een voorbeeld zijn van hoe het moet zodat ook iedereen ziet zo doen we het.

 

De data van de wedstrijden of veranderingen zullen aan de container of het lokaal van de vereniging aan de vijver uitgehangen worden

 

Indien er in samenspraak met de deelnemers of via voorstellen van leden andere opties zijn zullen deze bekeken worden door indien snel een oplossing door de wedstrijdcel of anders voorgelegd aan het algemene bestuur.

 

Hou er wel rekening mee dat afwijkingen op het algemene reglement niet mogelijk zijn en ook al zijn het wedstrijden dit reglement van toepassing is en je ook opmerkingen kan krijgen. Maar we hopen dat dit zich niet voordoet op wedstrijden.

 

 

 

!Veel visplezier en goede vangst! 

Het bestuur

 

VOORSTEL DATUMS WEDSTRIJDEN

 

Zaterdag 30 maart 2019     Feeder

Zondag 21 april 2019 Paasvissing        Vaste Stok

Woensdag 1 mei 2019       Vaste Stok

Zaterdag 4 mei 2019       Feeder

Donderdag 30 mei 2019       Vaste Stok

Zondag 9 juni 2019         Feeder