Wedstrijdreglement “Grasduinvissers” 2018

1.Algemeen
– Enkel leden met een jaarvergunning kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
– Vooraf inschrijven is verplicht, de dag voorafgaand van een wedstrijd bij:
*Pascal 0477/665942
*Johan 0475/913160
*Luc 0478/451330
– Op wedstrijden vervalt paragraaf 1 van art.4 van het algemeen reglement.
– Alle levende vis telt, ook gepikkelde.
– Gevangen karper groter dan 50cm en steur wordt onmiddellijk terug gezet nadat de vangst is bevestigd door naaste buur. Er wordt 3kg gewicht toegekend.
– Iedere deelnemer dient recht voor zich te vissen.
– De gevangen vis MOET met de kop naar voor in het leefnet landen!!
– Maximum 20 kg vis per leefnet.
*Bij overschrijding van het gewicht wordt er maar 20 kg genoteerd.
*Bij meer dan 25 kg wordt men geschrapt in het dag klassement.
– Na de wedstrijd wordt de vis gewogen door de daartoe bevoegde personen in aanwezigheid van de deelnemer.
– Iedere deelnemer dient zich strikt aan het reglement te houden.
– Er kan op elk ogenblik controle uitgevoerd worden door het bestuur op zowel:
*De lengte van de hengel + visdraad.
*Hoeveelheid voer.
*Aas
2.Materialen
– De vaste hengel mag niet langer zijn dan 10m.
– De lengte van de hengel + visdraad mag niet langer zijn dan 14,50m.
– Topelastiek in het 1e deel. Elastiek naar buitenaf is verboden.
– Lengte schepnet is vrij.
– 2 nylon leefnetten van min. 3m. 1 voor karper en 1 voor alle andere vis
3.Voeder en aas
– Max. 2,5kg nat voer. Alle ingrediënten inbegrepen.
– Er mag 1 maal zwaar gevoerd worden bij aanvang van de wedstrijd.
– Witte maden, witte pinkies, casters, pieren, maïs, vers de vase en pellets (4-8 mm) zijn toegestaan.
– Bijvoeren mag enkel door werpen of schieten met bovenstaande partikels.
– Het overtollige voer en aas wordt niet in de vijver gegooid.
4.Verboden
– Cuppen en voerkorf. **voerkorf mag wel bij Feeder**
– Gekleurde maden en drijvend aas.
– Amorce (kleine muggenlarven) en tubifex.
5.Uren en signalen
– 12u30 > trekking nummers.
– 13u55 > lijnen uit het water.
– 14u00 > begin wedstrijd en voederen.
– 17u55 > 5 minuten voor einde.
– 18u00 > einde wedstrijd.
*lijnen uit het water.
*gehaakte vis moet binnen het kwartier afgewerkt worden.
6.Kampioenschap en prijzengeld
– Degene met het meeste gewicht na alle wedstrijden wordt “GRASDUINER 2018”
– Eén wedstrijd (slechtste, afwezig) mag je laten wegvallen.
– Bij gelijk gewicht wint het kleinste plaatsnummer.
– Inleg 5€/wedstrijd. Prijsverdeling ½.

7.Wedstrijden
-Zaterdag 17/03/2018 Vaste stok
-Woensdag 18/04/2018 Feeder
-Zaterdag 12/05/2018 Feeder
-Zaterdag 09/06/2018 Vaste stok
-Woensdag 12/09/2018 Vaste stok
-Zaterdag 29/09/2018 Feeder
8.Afwijkingen
-Na overleg met de deelnemers, lage waterstand, storm …… kan overgeschakeld worden naar feeder. Word wel op voorhand gecommuniceerd.
-Feeder > Zelfde regels als vaste hengel met uitzondering van:
* Lengte hengel is vrij. Min. afstand uit de kant is 15m.
* Bijvoederen met korf of method mag hier uiteraard wel.

!Veel visplezier en goede vangst!