ALGEMEEN REGLEMENT VIJVER GRASDUINEN

HENGELCLUB DE GRASDUINVISSERS BREDENE VZW

 1. De vijver van recreatiedomein “Grasduinen” is voorbehouden voor het beoefenen van de hengelsport met uitsluiting van alle andere activiteiten.

 

 1. De hengelclub “ V.Z.W. De Grasduinvissers Bredene “ is bij overeenkomst tussen het gemeentebestuur en deze club belast met het toezicht op de vijver in het recreatiedomein “Grasduinen”. Niemand mag de hengelsport beoefenen zonder in het bezit te zijn van een visverlof uitgereikt door deze club. Dit visverlof moet op het eerste verzoek voorgelegd worden aan de viswachters, wijkagent, parkwachters (stadswacht) of bestuursleden.

 

 

 1. De vergunningen, met uitzondering van karpervergunning, kunnen aan de vijver bekomen worden. De houder van één van deze vergunning heeft kennis genomen van dit reglement en houd zich ook aan dit reglement.

 

 1. Voor het bekomen van een vergunning dient men de leeftijd van 14j. te hebben bereikt. De gegevens inzake leeftijd en identiteit kunnen via de identiteitskaart gecontroleerd worden. Wie jonger is dan 14j. kan geen vergunning bekomen, hij of zij mag wel vissen met 1 hengel onder de begeleiding van iemand die ouder is dan 18j en die in het bezit is van een geldige vergunning.

 

 

 1. Er zijn drie types van vergunningen te verkrijgen:

–  Karpervergunning – kostprijs 50 euro (men mag met 2 hengels gericht op karper vissen,

te bekomen via de voorzitter indien plaats of anders op wachtlijst)

– Jaarvergunning witvis – kostprijs 30 euro ( vissen met 2 hengels vaste stok of feeder op

witvis het ganse jaar)

– Dagvergunning – kostprijs  5 euro (vissen met 2 hengels vaste stok of feeder op witvis voor 1

dag).

Enkel met een karpervergunning kan met gericht op karpervissen!  Alle andere vergunningen laten dit niet toe en dienen enkel om op witvis te vissen.

 

 1. Er mag niet op roofvis gevist worden op gelijk welke manier tenzij anders vermeld door het bestuur

 

 1. Men mag zich aan het water begeven om te hengelen tussen 6u en 22u , dit het ganse jaar door. Indien er activiteiten zoals wedstrijden of acties ingericht door de gemeente (BRICO Cyclocross, Kom Grasduinen,…) of andere organisaties worden, zal de vijver gesloten zijn voor de recreatieve visserij. Dit zal door de vereniging uitgehangen worden aan de vijver of aan de container of lokaal van de hengelclub en op de clubwebsite (www.grasduinvissers.be).

 

 1. Het hengelen is toegelaten zoals beschreven in dit reglement. Iedere visser dient in orde te zijn met dit reglement, zich er aan te houden en het te respecteren. Men zal geen vergunning bekomen indien men niet voldoet aan dit reglement. Indien niet in orde zal men je geen toelating geven om te hengelen en zal men  onmiddellijk moeten stoppen met hengelen.

 

 

 1. Te allen tijde kan het bestuur een algemeen hengelverbod instellen, ook kan zij individueel mensen schorsen of het hengelen verbieden bij het niet respecteren van het reglement.

 

 1. Voor de witvisser is dit reglement de leidraad en te volgen. De witvisser mag vissen met de vaste stok of de feederhengel ( de top van de hengel dient als beet registratie ) . Alle andere hengels of tuigen  (werphengels)  zijn niet toegestaan. Hierop zal toezicht worden gehouden. Men mag  maximaal met twee hengels vissen. Voor het karper vissen werd een afzonderlijk karper reglement opgemaakt.

 

 1. Men moet in het bezit  zijn van een voederemmer gevuld met water (met minimum diameter van 40 cm – dit is geen huishoudemmer!) om de vis te onthaken.

Eventueel een onthaakmat is een pluspunt.  Een voldoende groot schepnet met deftige steel om de vis op een correcte en gezonde manier te kunnen landen (scheppen) is noodzakelijk.

 

 

 1. Op de vaste stok en de feederhengel mag men een maximale onderlijndikte van 18 hondersten gebruiken. Op de feederhengel mag men maximaal 25 hondersten op de molen hebben. De diameter van de lijn kan gecontroleerd worden met een digitale schuifmaat. Het gebruik van gevlochten lijn voor zowel de vaste stok als de feeder is niet toegestaan,  zo is het ook niet toegestaan bij het feederen een voorslag te gebruiken. Zowel met de vaste stok als de feeder wordt er 1 enkele haak gebruikt. Deze haak voor beide manieren van vissen  mag niet groter zijn de afbeelding in ware grote op de vergunning. Dit is dan ook de maximale aanvaarde grote van haak.

 

 1. Het gebruik van volgende aassoorten voor de witvisser met de vaste stok als de feeder zijn WITTE MADEN, CASTERS,  WORMEN,  VERS DE VASE,  MAIS, KEMP, TARWE, PELLETS (max 8mm) en EXPANDERS ( droog max 6mm). Enkel deze  zijn toegelaten. Alle andere aassoorten of imitaties mogen niet gebruikt worden.  GEEN MINI BOLLIES , GEEN BROOD, GEEN HONDEBROKKEN.

 

 

 1. Iedere gevangen vis wordt met respect behandeld. Deze wordt snel en correct onthaakt in de voederemmer met water of op de onthaakmat. De vis wordt zo snel mogelijk terug in het water gezet en NIET GEGOOID.

 

 1. Dit reglement hangt op een zichtbare plaats aan de container of aan het lokaal van de vereniging op het domein zodat dit voor iedereen te lezen is . Het niet beheersen van de Nederlandse taal is geen reden om dit reglement niet te respecteren.

 

 

 1. Iedere houder van een vergunning is op de hoogte van of kent dit reglement. Men is op de hoogte dat het niet respecteren of niet naleven of het niet in orde zijn met dit reglement het recht tot hengelen in de visvijver “Domein Grasduinen” wordt ontzegd. Twee overtredingen  zal een verbod om te hengelen in “Domein Grasduinen” inhouden. Op de vergunning zijn twee vakjes voorzien waar men aanduid dat je een opmerking hebt gekregen. Indien de twee vakjes afgevinkt of gekleurd zijn  zal de vergunning ingehouden worden waardoor men het recht verliest om nog te vissen in “Domein Grasduinen”. Men krijgt ook het geld van de aangekochte vergunning  NIET De naam van de gesanctioneerde visser zal op een lijst worden gezet en deze zal geen vergunning meer kunnen bekomen.

 

 1. Dagvissers die niet in orde zijn, bekomen geen vergunning en moeten onmiddellijk het hengelen te beëindigen. Indien zij  blijven proberen om toch te vissen en zich niet in orde stellen, zullen zij nooit nog een vergunning kunnen bekomen.  Hun naam komt op de lijst met vissers die geen recht meer hebben op een vergunning.

 

 

Het Bestuur.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Op datum van …………………………………………………………..heb ik het visreglement ontvangen.

Ik heb hiervan kennis genomen en weet waaraan ik moet voldoen om te hengelen in “Domein Grasduinen” . Ik ben op de hoogte van de gevolgen van het niet respecteren van dit reglement

 

 

NAAM: ………………………………………………………………………….

 

ADRES:……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

HANDTEKENING:………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In duplo opgemaakt.