11de visuitzetting 30 maart 2016

4 Snoeken van 40 à 50 cm
5 Karpers samen 17kg