Zaterdag 4 febr was het om 14u algemene ledenvergadering van De Grasduinvissers in de Hippo 12 te Bredene

Zaterdag 4 febr. was het om 14u algemene leden vergadering van De Grasduinvissers in de Hippo 12 te Bredene.
Er waren dubbel zoveel leden aanwezig of het jaar ervoor, wat erop wijst dat de club aan groeien is.
De Voorzitter Daniel Spillier verwelkomde de aanwezig leden en melde wat er gedaan was in 2016 aan de vijver en wat de club heeft gedaan en wat we mogen verwachten in 2017.
Het bestuur bedankt via deze weg nog eens het gemeentebestuur voor de goede samenwerking en onze sponsors van de visclub.
Later was er een overzicht van de visbepoting in 2016 en wat we eventueel nog gaan bepoten in 2017.
Stephan Ampe de penningmeester van de Grasduinvissers gaf de nodige uitleg bij het kasverslag, die dan kon ingezien worden door de aanwezige leden, waren geen opmerkingen.
Ondervoorzitter en karper verantwoordelijke Alain Lynneel gaf de nodige uitleg over de stand van zaken voor de karper vergunningen 2017.
Bij de rondvraag waren de aanwezige leden zeer tevreden en vol lof over de inspanningen van de viswachters en het bestuur en bedankten hen nogmaals voor de inzet.

Op de agenda stonden de volgende punten:

• Verwelkoming
• Voorstelling hengelclub en bestuur
• Overzicht visbepoting 2016-2017
• Kasverslag
• Varia en rondvraag
• Afsluiten vergadering

Bij het afsluiten van de vergadering wenste het bestuur iedereen een goede visvangst in 2017.
Men mag terug beginnen vissen in Grasduinen vanaf 1 maart en de aanwezige leden kochten al direct hun visvergunning voor 2017.

Vriendelijke groeten,
Bestuur Grasduinvissers